Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen (1796)

Icons op tekstpagina's

[Vorige pagina][Index][Volgende pagina]


Pagina 89, Text Plaat 288
Afbeelding hoge resolutie


Pagina 90, Text Plaat 289
Afbeelding hoge resolutie


Chenopodium botrys
Plaat 289

Afbeelding hoge resolutie


Plaat 289, back
Afbeelding hoge resolutie


Plaat 290, back
Afbeelding hoge resolutie


Chenopodium vulvaria
Plaat 290

Afbeelding hoge resolutie

Het origineel van de boek word ter beschikking gestelt door Wageningen UR Library. Scan en bewerking door Kurt Stueber, September 2005. Pagina 88 ontbrekt.
Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de, de virtuele biologische Vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2003